Sn. Ziyaretçimiz sitemizde yer alan kampanya ve fırsatlardan faydalanabilmek için lütfen ÜYE GİRİŞİ yapın.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

HSS Gıda Ticaret A.Ş - e-Hamal.com olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. ve 11. maddeleri uyarınca, siz değerli müşterilerimizi aşağıdaki konularda bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Müşteri, tedarikçi, iş ortağı gibi sıfatları veya ürün hizmet talepleri nedeniyle bireylere ait kişisel veriler elektronik veya fiziki ortamlarda, HSS Gıda Ticaret A.Ş – e-Hamal.com merkezi aracılığıyla toplanmaktadır.

KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veriler ve 6. maddesinde belirtilen özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki iş ve işlemler kapsamında işlenmektedir.

 • HSS Gıda Ticaret A.Ş – e-Hamal.com tarafından kişisel veri sahiplerinin talepleri üzerine sunulan mal ve hizmetlerin üretimi veya mevcut ürünlerin kişiselleştirilmesinde,
 • İlgili kişilerin mevcut veya yeni ürünlerdeki tercihlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi için gerçekleştirilen faaliyetler ile ticari faaliyetlerin planlanması veya bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde,
 • HSS Gıda Ticaret A.Ş – e-Hamal.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerde, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için yapılan süreçlerin iyileştirilmesi, planlanması gibi iş ve işlemlerde,
 • HSS Gıda Ticaret A.Ş – e-Hamal.com kısa, orta ve uzun vade stratejilerimiz doğrultusunda yapılacak planlama faaliyetleri ve gerçekleştirme işlemleri sırasında,
 • HSS Gıda Ticaret A.Ş – e-Hamal.com' un ürün ve hizmetlerinin, iş birliği yaptığı taraflar aracılığıyla sağlanmasında.

Toplanan Kişisel verileriniz şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içinde olan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin ifası, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hatırlatılması, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması sizler için uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, mevzuatta ve şirket iç politikalarında olası değişikliklerin sizlere bildirilmesi, doğum günü kutlaması, kampanya bildirimi, çekiliş gibi yarışmalara dahil edilme, sizleri elektronik posta, sms ve fax aracılığı ile sizlere dergiler, broşürler göndermek, sizleri bilgilendirmek, ziyaretçi ve müşteri profillerimizi belirlemek, istek, talep ve şikayetleri değerlendirmek ve cevaplamak amacı ile 6698 sayılı Kanun'un 5.ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde arşivlenecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda "Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi" başlığı altında açıklanan konular kapsamında, HSS Gıda Ticaret A.Ş – e-Hamal.com tarafından toplanan ve işlenen veriler yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde ve ihtiyaç doğması halinde iş birliği yaptığı taraflar, hukuken yetkili kurum, kuruluş ve kişilerle paylaşılabilir.

3. Kişisel Veri Sahiplerinin Diğer Hakları

KVKK'nın 11. maddesi gereğince herkes HSS Gıda Ticaret A.Ş – e-Hamal.com'a yazılı olarak başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verisi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verisinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verisinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verisinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verisinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verisinde düzeltme, silinme veya yok edilmeyle ilgili bir işlem gerçekleştirildiyse, bu işlemle ilgili olarak kişisel verisinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verisinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verisinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

haklarına sahiptir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla
HSS Gıda Ticaret A.Ş